forex trading logo

กิจกรรมเครือข่าย

เมนูสมาชิก

Login FormWho's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เครือข่ายการวางแผนอุมศึกษา
ความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 07:49 น.

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ได้มีการรวมกลุ่มของผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยของรัฐบางส่วน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชุมหารือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน โดยได้กำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันทุก 2 เดือน และได้จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายและการจัดสัมมนาประจำปี

 

อนึ่ง ในการประชุมผู้อำนวยกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเครือข่าย และมีมติให้จัดตั้งที่ประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 07:44 น.
 

Contact Info

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา
ส่วนแผนงาน 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: business host custom error pages Valid XHTML and CSS.